GCE NODE

GCE NODE, Fremtidens havvind, Kristiansand kommune og Sparebanken Sør - Et nasjonalt havvindkompetanseløft. Det gjelder å spille hverandre gode!

Flere sendinger fra GCE NODE